Pomoc Osobom Bezdomnym

We WrOPON świadczymy pomoc doraźno-interwencyjną dla osób bezdomnych.

W godzinach 9.00 – 17.00 jest możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego, do dyspozycji kąpiących się jest mydło i ręcznik. Z prysznica może skorzystać każda trzeźwa osoba. Świadczymy doraźną pomoc medyczną dla osób bezdomnych, w postaci zmian opatrunków, badania ciśnienia, badania poziomu cukru itp.. Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji u psychologa, terapeuty oraz pracownika socjalnego.

Osoby bezdomne motywowane są do zmiany stylu życia i kierowane do placówek pomocowych, schronisk, noclegowni, placówek MOPS.Poprzez poradnictwo socjalne, motywowanie do podjęcia leczenia, wsparcie w trudnej sytuacji pacjenta oraz wsparcie merytoryczne wspomagamy pacjentów w wyjściu z bezdomności.

W sytuacjach wyjątkowych również przyjmujemy do wytrzeźwienia osoby bezdomne doprowadzone przez pogotowie ratunkowe, pracowników socjalnych MOPS lub pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi.

stopka_logo