2011

Wprowadzenie do sprawozdania 2011

Dodatkowe informacje i objasnienia

Dodatkowe informacje i objasnienia-str 2z2

Rachunek zysków i strat 2011

bilans za 2011-str 1z2

bilans za 2011-str 2z2