2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 2012 r.

 

 1. Stowarzyszenie posiada siedzibę we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 13 of., 50 -449 Wrocław, KRS nr 0000070604; REGON 93 1178875; NIP 899 22 08 646.
 2. W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w składzie:
 • prezes – Stanisław Grzegorski
 • członek Zarządu – Agnieszka Cencora
 • członek Zarządu – Renata Kwapisz
 1. Komisja Rewizyjna w składzie;
 • przewodnicząca – Halina Medygrał
 • członek – Zofia Białoszewska-Woźniak
 • członek – Magdalena Gajewska
 1. Zarząd w okresie sprawozdawczym miał sześć posiedzeń, na których podjęto 15 uchwał.
 2. W 2012 r. Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:
 3. Centrum Wsparcia – zespół mieszkań chronionych dla osób starszych

lub z zaburzeniami przy ul. Lelewela 23 nr 2 .i nr 4 oraz przy ul. Prostej 46

m. nr 7 – 36 miejsc noclegowych;

b. Młodzieżowe Centrum Wsparcia – zespół mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 34 miejsca noclegowe; we Wrocławiu przy ul. Prusa 2/4; ul. M. Skłodowskiej -Curie 91/7; ul. Wyszyńskiego 60/3; ul. Zachodniej 4/8;

c. projekt „Jesteśmy na TAK”, w ramach ministerialnego Programu Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”- realizowany na terenie Powiatu Trzebnickiego;

d. od 01.09.2012 r. zorganizowanie i prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON).

e. partnerstwo w projekcie „PPPO- Powiatowe Punkty Poradnictwa Obywatelskiego”, liderem było Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa k/Trzebnicy – projekt w ramach POKL, zakończony 31.07.2012 r.

6. Szczegółowy opis:

Ad. 5a. Celem pomocy osobom przebywającym w Centrum Wsparcia – zespole mieszkań chronionych jest udzielenie wsparcia umożliwiającego jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Centrum Wsparcia umożliwia poprzez swoją infrastrukturę swobodę w korzystaniu z pomieszczeń sanitarnych (1 łazienka na 2-3 pokoje) oraz aneksów kuchennych (1 aneks na 2 pokoje). Cele te zostały zrealizowane w formie opisanej poniżej.

Istotna jest także możliwość korzystania przez mieszkańców z nieodpłatnych porad prawnych, wsparcia przez psychologa oraz pracownika socjalnego. W roku 2012 z pomocy Centrum Wsparcia- zespołu mieszkań chronionych skorzystały 42 osoby, w tym od 25 osób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odstąpił o obowiązku z odpłatności. Wśród przebywających w 2012 r. osób było:

–     26 samotnych panów, niepełnosprawność psychiczna, fizyczna, wiek,

–     16 samotnych kobiet, w tym matka z dorosłą córką (2 os.)

Osoby, które trafiały do Centrum Wsparcia potrzebowały pomocy i wsparcia w różnych sprawach życiowych. Są to osoby z różnych środowisk, z różną przeszłością. Różnią się wiekiem, płcią, mają różne problemy. Dlatego każdy klient traktowany był indywidualnie, w zależności jakiej pomocy, czy wsparcia wymagał, taką otrzymał. Do dyspozycji był pracownik socjalny, psycholog, prawnik. Zadaniem personelu jest doprowadzenie klienta do prowadzenia samodzielnego życia oraz jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Patrząc na tabelę nr 1 ukazującą między innymi wiek osób w Centrum Wsparcia – 12 w wieku ponad 70 lat, to można wnioskować, że pobyt tym osobom służy w samodzielnym życiu. Każdy nowy mieszkaniec jest zapoznawany z Regulaminem Centrum Wsparcia oraz podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. Jest również poinformowany jakie grożą mu konsekwencje, jeżeli tych zasad nie będzie przestrzegał. Najczęstszymi problemami z jakim zwracali się mieszkańcy Centrum były sprawy dotyczące złożenia wniosku o mieszkanie socjalne, wyjaśnienie znaczenia pism urzędowych czy procesowych, pomoc w napisaniu czy wypełnieniu dokumentacji, pomoc w znalezieniu i zarejestrowaniu do lekarzy – specjalistów, pomoc w uzyskaniu opiekunki. Dużym zainteresowaniem cieszą się konsultacje/terapia z psychologiem, dlatego w przyszłości chcielibyśmy zwiększyć wymiar godzin psychologa. W ramach organizacji wolnego czasu mieszkańcy mają możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wyjście do kina, teatru czy koncert do Filharmonii Wrocławskiej. Od listopada 2012r ze wspólnej inicjatywy mieszkańców oraz Kierownik powstała biblioteczka oraz kącik kawowy. W chwili obecnej w biblioteczce znajduje się już około 500 pozycji książkowych o różnej tematyce, które został skatalogowane.

Biblioteczką zajmują się mieszkańcy Centrum, którzy ustalili dyżury (dwa razy w tygodniu) w trakcie, których można wypożyczać książki.

Ab. 5b.

Podstawowym celem zorganizowania, prowadzenia zespołu mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych było podejmowanie działań dla ich usamodzielnienia i ten cel został zrealizowany.

Działania te wynikały z właściwej diagnozy sytuacji życiowej i indywidualnych predyspozycji każdego mieszkańca, która jest ujmowana w indywidualnym programie usamodzielniania. Przygotowanie do samodzielności było możliwe poprzez zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz wsparcie dla mieszkańców zespołu mieszkań chronionych przez specjalistów w przygotowaniu do osiągnięcia tego celu.

Osoby, które są kierowane do mieszkań chronionych to bardzo młodzi ludzie. Nierzadko trafiają tutaj zaledwie parę dni po ukończeniu 18 lat. W świetle prawa są to dorosłe osoby, mentalnie to często jeszcze dzieci. Zadaniem kadry jest wsparcie i pomoc w rozpoczynaniu dorosłego życia. Mieszkańcy muszą przyjąć fakt, że od teraz odpowiadają sami za siebie. Jest to dla nich bardzo trudne bo do tej pory ktoś za wszystko odpowiadał, decydował, a nieczęsto za nich prawie wszystko robił. Widać tutaj znaczącą różnicę pomiędzy osobami wychodzącymi z placówek opiekuńczo-wychowawczych a opuszczających rodziny zastępcze. Osoby wychodzące z rodzin zastępczych są lepiej przygotowane do samodzielności i lepiej sobie radzą w mieszkaniach chronionych. Młodzi ludzie wychowywani w placówkach są mniej samodzielni, bardziej roszczeniowi, zbuntowani. Oczekują, że ktoś za nich wszystko zrobi, załatwi. Denerwują się, że ciągle się czegoś od nich oczekuje. Począwszy od problemów ze sprzątaniem po załatwianie spraw urzędowych. Ponieważ każdy z mieszkańców jest odrębną jednostką, pomoc kadry jest nastawiona na indywidulne podejście. Przede wszystkim na początku musimy rozeznać potrzeby mieszkańca i zgodnie z programem usamodzielnienia wspierać go w jego działaniach, a także wypracowywać nowe umiejętności, kompetencje, nawyki i wzmacniać już posiadane. Głównym celem mieszkań chronionych jest usamodzielnienie mieszkańców. Należy podkreślić, że chodzi tu o różne sfery życia. Po wyjściu z mieszkań chronionych taka osoba powinna być samodzielna w sferze psychicznej i społecznej. Działania opiekunów głównie nastawione są na wsparcie w życiu codziennym mieszkańców. Jest to często wypracowywanie podstawowych umiejętności i nawyków. Takich jak: sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie. Nauka załatwiania spraw urzędowych w tym uświadamianie ważności załatwiania pewnych spraw wynikających z obowiązku obywatela np. rozliczenie z urzędem skarbowym. Jak również uświadamianie jakie sankcje prawne grożą w wypadku niedopełnienia takich obowiązków. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe można powiedzieć, że większość mieszkańców nie traktuje tej sfery życia zbyt poważnie. Opiekunowie jak i pracownicy socjalni ciągle muszą im przypominać o ich obowiązkach. Są to takie sytuacje jak dopilnowanie terminu przedłużenia decyzji kierującej na pobyt do mieszkań czy formalności związane z otrzymaniem pieniędzy na kontynuację nauki. Pomimo, że powinno im na tym zależeć nie chcą tych formalności załatwiać i często bardzo ciężko jest ich zmotywować do podjęcia działań. Mieszkańcy mogą również liczyć na pomoc w nauce. Jeżeli potrzebują korepetycji pomagają im w miarę swoich możliwości opiekunowie, także wolontariusze. Niestety dość często zdarza się, że mieszkańcy rezygnują z nauki, zmieniają szkoły, nie uczęszczają na zajęcia i są skreślani z listy uczniów. Opiekunowie są w stałym kontakcie z nauczycielami i pedagogami w szkole. We współpracy z nimi starają się pomagać w problemach szkolnych i je rozwiązywać. Jednak zdarza się, że to bardziej opiekunowi zależy niż mieszkańcowi, w takiej sytuacji jesteśmy bezsilni, ponieważ są to osoby pełnoletnie nie możemy ich zmusić do nauki. W takiej sytuacji mieszkaniec musi podjąć pracę. Tu rodzi się kolejny problem. Część z mieszkańców uczy się zaocznie w związku z tym że w tym systemie nauki mają bardzo dużo czasu powinni podjąć pracę (niekoniecznie w pełnym wymiarze). Ma to aspekt wychowawczy zależny nam na tym, żeby nie uczyli się korzystania od początku dorosłości z pomocy MOPS-u (pomoc na kontynuację nauki). Budzi to u nich bardzo duży opór, ponieważ część z nich nie chce podjąć pracy z wygodnictwa. Chcą pójść co dwa tygodnie do szkoły i w tygodniu siedzieć i nic nie robić. Naszym zadaniem jest motywowanie ich do podjęcia pracy. Opiekunowie pomagają im w znalezieniu pracy. Głównie jest to pomoc w napisaniu CV, śledzenie wspólnie stron internetowych, a czasem zdarza się, że opiekun chodzi razem z mieszkańcem po agencjach pracy. Takie wyjście zazwyczaj jest jedno lub dwa. Później mieszkaniec musi chodzić sam. Są sytuacje w których mieszkańcy odmawiają podjęcia pracy i nie chcą współpracować z opiekunem. Mieszkańcy mają również obowiązek złożenia wniosku o przydział mieszkania socjalnego lub do remontu. Ponieważ wymaga to od nich dużego wysiłku, zebranie dokumentacji, często wymaga to od opiekunów dużej cierpliwości w motywowaniu ich do podjęcia działań. Czasem wymaga to od opiekuna chodzenia z mieszkańcem po urzędach, ponieważ w innym przypadku wniosek nie był by nigdy złożony. Jest to kolejna sytuacja w której to mieszkańcowi powinna bardzo zależeć na załatwieniu tej sprawy, a tak nie jest. Bardzo pilnujemy, żeby tą sprawę jednak w miarę możliwości jak najszybciej załatwić. Ponieważ naszym założeniem jest taka sytuacja, że po wyjściu z mieszkania chronionego mieszkaniec przeprowadzania się do mieszkania otrzymanego z zasobów gminy. Mieszkańcy uczą się również z pomocą opiekunów dysponować własnymi pieniędzmi. Część z nich wcześniej nigdy nie dostawała do ręki nawet małych kwot pieniędzy i dysponowanie gotówką jest dla nich problemem. Część mieszkańców ponosi odpłatność za pobyt, zdarzają się takie osoby, które nagminnie uchylają się od tego obowiązku. Trzeba im ciągle przypominać, wręcz czasem chodzić za nimi, żeby pieniądze na pobyt otrzymać. Jest to czasem niezwykle trudne, ponieważ niektórzy mieszkańcy uważają, że nie powinni płacić za pobyt. Mieszkańcy mogą również liczyć na pomoc psychologa i prawnika. Szczególnie zwracamy uwagę na sferę psychiczną, ponieważ mamy świadomość, że część z tych osób doświadczyła traumatycznych przeżyć w swoim życiu. Wspieramy ich w podjęciu terapii, jednak większość z nich z powodu złych doświadczeń z psychologami nie chce się zgodzić na pomoc specjalisty. Są jednak mieszkańcy, którzy korzystają z pomocy naszego psychologa widząc w tym znaczącą pomoc w zmianie swojego życia.

Organizacyjnym celem było takie zapewnienie warunków lokalowych – maksymalnie zbliżone do przyszłej samodzielności – które umożliwią mieszkańcom wykonywanie czynności i zajęć realizowanych w samodzielnych gospodarstwach domowych (funkcjonalne zagospodarowanie mieszkań, prowadzenie bieżących napraw i konserwacji).

 

Pomocą objętych było 34 osoby w tym wszystkie objęte Indywidualnym Programem Usamodzielnienia. Wszystkie osoby korzystały z pomocy i wsparcia opiekunów. W ciągu roku sprawozdawczego z pomocy psychologa skorzystało 11 osób, odbyło się 196 spotkań z psychologiem oraz 1 spotkanie warsztatowe. Wszystkie osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, 13 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie pracy, 21 osób podjęło zatrudnienie, 4 osoby się usamodzielniło (otrzymały mieszkania socjalne lub do remontu z zasobów Gminy Wrocław), 7 osób brało udział w projekcie Wrocław Miastem Aktywnych, 5 osób w projekcie Połączeni sportem.

 

 • Oddziaływanie psychologiczne- Celem zajęć psychologicznych było poszerzanie kompetencji społecznych (stymulowanie empatii społecznej, umiejętności monitorowania własnych zachowań ekspresywnych, budowanie pozytywnej samooceny) a także poszerzenie świadomości własnych zachowań, motywacji, myśli).Oddziaływanie to odbywały się poprzez indywidualne spotkania z mieszkańcami oraz poprzez zajęcia grupowe – szkolenia
 • Wsparcie Koordynatora – pedagog .Odpowiedzialny za organizację wszystkich 4 mieszkań chronionych. Wsparcie i pomoc w pracy opiekunów. Rozwiązywanie trudnych i konfliktowych sytuacji z mieszkańcami. Kontakt z MOPS-em dotyczący spraw mieszkańców.
 • Wsparcie pracownika socjalnego – praca socjalna w zakresie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, a w szczególności przysługujących świadczeń i starań o uzyskanie samodzielnego lokalu mieszkalnego. Współpraca z opiekunami indywidualnego programu usamodzielnienia z MOPS. Aktywizowanie w zakresie kontynuowania nauki lub podnoszenia kwalifikacji oraz posiadanych umiejętności, pomoc w kontynuowaniu nauki – organizowanie ewentualnych korepetycji.
 • Wsparcie opiekunów –pomoc w aktywnym organizowaniu czasu wolnego, utrzymaniu czystości i porządku w mieszkaniu. Kontakt z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych oraz wsparcie emocjonalne. Zgłaszanie koordynatorowi wszelkich usterek i awarii, rozliczanie za pobyt.
 • Wsparcie prawnika – udostępnienie tekstów obowiązujących przepisów, pomoc w redagowaniu pism urzędowych lub procesowych, przybliżenie – element edukacyjny – przyjętych rozwiązań prawnych i obowiązujących instytucji w regulacjach dotyczących w szczególności rynku pracy i prawa pracy (warunki prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, prawa i obowiązki pracowników – w większym zakresie niż przez mieszkańców był wykorzystywany dla potrzeb kadry zatrudnionej w mieszkaniach chronionych.

Ad. 5c. Projekt „Jesteśmy na TAK” otrzymał dofinasowanie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Był realizowany przy współpracy;

 • Stowarzyszenia – Aktywni Lokalnie z Raszowa k/Trzebnicy,
 • Powiatu Trzebnickiego,
 • Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” w Trzebnicy prowadzącego WTZ w Trzebnicy,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Pałacyk” w Żmigrodzie,
 • OPS w Trzebnicy
 • GOPS w Żmigrodzie
 • NZOZ ‘SELF” w Trzebnicy

Ad. 5d. Od 1 września 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację nowego zadania – zorganizowania i prowadzenia Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON). Jest nowa placówka utworzona w miejsce zlikwidowanej we Wrocławiu Izby Wytrzeźwień. Od 29 października 2012 r. Ośrodek po okresie przedłużonej likwidacji i remontu, niezależnego od Stowarzyszenia, rozpoczął przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzanych przez Policję i Straż Miejską. Ośrodek funkcjonuje całodobowo. Przez cały czasu obecny musi być lekarz, kierownik zmiany oraz opiekunowie (w tym kobieta), w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy osobom, które w stanie nietrzeźwości powodowały zgorszenie w miejscu publicznym lub zakładzie pracy albo zagrażały swojemu zdrowiu lub życiu, czy też to zagrożenie odnosiło się do innych osób.

WrOPON jest w całości finansowany przez Gminę Wrocław, z którą Stowarzyszenie zawarło umowę do 31.07.2017 r.

Uruchomienie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym pozwoliło na wyeliminowanie zagrożeń jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla swojego zdrowia lub życia a także zdrowia lub życia innych osób. Od początku funkcjonowania WroPON miał 1202 przyjęć.

Nawiązano również kontakt z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Oddziału Toksykologicznego Szpitala przy ul. Traugutta Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu ustalenia zasad współpracy i opieki nad osobami nietrzeźwymi i nad osobami wymagającymi pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z chorobą alkoholową a także przemocą w rodzinie.

Od początku funkcjonowania placówki osoby doprowadzone, po wytrzeźwieniu miały możliwość skorzystania z pomocy pracowników WroPON, w zakresie poradnictwa terapeutycznego, socjalnego i prawnego. Przeprowadzane rozmowy miały na celu motywowanie do zmiany stylu życia poprzez podjęcie leczenia a także motywowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji bytowej i poprawę funkcjonowania. Osoby, z którymi prowadzono rozmowy mogły wypełnić test dotyczący diagnozy uzależnienia od alkoholu.

W związku z przedłużającymi się czynnościami podjętymi przez likwidatora dawnej Izby wytrzeźwień, prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie pomieszczeń, działu przerywania ciągów alkoholowych rozpoczęto z dwumiesięcznym opóźnieniem. Zamówiono również wyposażenie dla działu.

Wydrukowano ulotki informujące o ofercie WroPON, adresach innych placówek na terenie miasta świadczących pomoc dla osób z problemem alkoholowym. Podjęto prace adaptacyjne w pomieszczeniach, w których będą odbywać się spotkania informacyjne dla młodzieży. Ze względu na niezależne od Stowarzyszenia opóźnienie związane z likwidacją byłej Izby Wytrzeźwień prace adaptacyjne rozpoczęto również z opóźnieniem. Nawiązano kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowe Informacje 2012 [PDF]

WPROWADZENIE 2012 STOW [PDF]

Rachunek zysków i strat 2012 [PDF]

BILANS – Stowarzyszenie 2012 [PDF]