bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

BIP Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

UCHWAŁA NR XXI/583/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

04.05.2020

UCHWAŁA NR XXI/583/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom NietrzeźwymOpublikował: Tomasz Rusiecki
Publikacja dnia: 23.07.2014
Podpisał: Stanisław Grzegorski
Dokument z dnia: 23.07.2014
Dokument oglądany razy: 22 603