Mając na względzie, przede wszystkim zdrowie mieszkańców Wrocławia, już 16 marca br., po ustaleniach z przedstawicielami Gminy Wrocław (zleceniodawcy realizowanego zadania), zawieszona została działalność we WrOPON Działu – Izba Wytrzeźwień. Poza tym zawieszono także bezpłatne badanie na alkomacie. Czas zawieszenia uzależniony jest od rozwoju i wygaszania epidemii koronawirusa, dlatego zawieszenia te są określone „do odwołania”.

Jednocześnie z uwagi na taką potrzebę społeczną, po uzgodnieniach z Dyrekcją Wydziału Partycypacji Społecznej U.M. Wrocław oraz z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, WrOPON rozwinął działalność Działu Pomocy Osobom Bezdomnym. W przeszłości Dział ten funkcjonował całorocznie i całodobowo mając 16 miejsc noclegowych. Obecnie wszystkie pomieszczenia noclegowe zostały przeznaczone dla osób bezdomnych, czyli łącznie 55 miejsc. Aktualnie – codziennie jest od 52 do 55 osób przyjmowanych na nocleg. Każda osoba bezdomna zgłaszająca się do WrOPON ma badaną temperaturę. Poza tym codziennie osoby te otrzymują wieczorem ciepłą zupę, może również skorzystać z kąpieli. Posiłki dostarcza nieodpłatnie Fundacja Teen Challenge w ramach programu Coffee House Wrocław przy Centrum Chrześcijańskim Kanaan, a we wtorki i piątki Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa.