Młodzieżowe Centrum Wsparcia

Stowarzyszenie od dnia 22.12.2010 r. prowadzi zespół mieszkań dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Mieszkania znajdują się w różnych częściach miasta. Przy ul. Prusa 2/4 przeznaczone na 8 miejsc, ul. Skłodowskiej-Curie 91/7 – 8 miejsc, ul. Wyszyńskiego 60/3 – 8 miejsc. Działania te są dofinansowywane przez Gminę Wrocław

Mieszkania  mają być miejscem usamodzielnienia dla tych młodych ludzi. Tutaj stawiają swoje pierwsze kroki w dorosłość przy wsparciu naszej kadry, którą stanowią: opiekunowie, pedagodzy, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, prawnik, informatyk.

Młodzież może przebywać w mieszkaniach od 18 roku życia, nie dłużej niż do 25-tego. W tym czasie naszym zadaniem jest pomoc im w usamodzielnianiu się. Większość naszych mieszkańców stara się o przydział mieszkań socjalnych lub do remontu z zasobów Gminy Wrocław. Wynika to z sytuacji w ich domach rodzinnych. Najczęściej powrót do domu rodzinnego jest niemożliwy ze względu na przemoc, alkoholizm i inne dysfunkcje, a czasem po prostu brak miejsca z powodu bardzo licznej rodziny. Powrót do takiego środowiska może uniemożliwić dalszy rozwój (szkoła, studia, praca), a nawet do całkowitego zaprzestania wcześniej podjętych działań, czy realizacji swoich marzeń.

Pobyt w mieszkaniach ma w miarę możliwości, przybliżać życie w normalnym mieszkaniu. I tak jak w mieszkaniu muszą zadbać o wszystko sami. Takie zwykłe codzienne czynności jak pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy. Tutaj uczą się odpowiedzialności, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, zadbania o własne potrzeby, jak również poruszania się po różnych urzędach i załatwiania swoich spraw.

Nasza młodzież potrzebuje również wsparcia finansowego szczególnie w sytuacji otrzymania mieszkań socjalnych, czy do remontu. Wiąże się to z ogromnymi wydatkami, ponieważ wszystko trzeba urządzić praktycznie od zera, w przypadku mieszkań socjalnych. Natomiast w przypadku mieszkań do remontu, konieczne sfinansowanie całkowitego kosztu remontu kapitalnego. Nasi mieszkańcy przy opuszczeniu mieszkań chronionych otrzymują wsparcie finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale jest to kropla w morzu potrzeb.

Dlatego jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć naszą młodzież w ich imieniu ogromnie dziękujemy. Dołożycie swoją cegiełkę do budowania nowego, dorosłego życia tych młodych ludzi, dla których los nie zawsze był łaskawy. Nasz numer konta 39 2490 0005 0000 4530 2111 8414.

Stowarzyszenie jest także organizacją pożytku publicznego, dlatego dla naszej młodzieży można przekazać 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych. Nasz KRS 0000070604.