Wsparcie motywacyjno-terapeutyczne

We Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym są realizowane działania motywacyjno-terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doznających przemocy jak i sprawców przemocy oraz osób zagrożonych demoralizacją. Naszym celem jest redukowanie szkód społecznych i jednostkowych, praca z pacjentami nad ich powrotem do pełnienie prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy życiowej.

Prowadzimy konsultacje dla osób uzależnionych w zakresie:

 • diagnostyki uzależnienia
 • motywowania do podjęcia terapii
 • poradnictwa socjalnego
 • wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
 • terapeutyczno – psychologicznym

oraz konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w zakresie:

 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia socjalnego i merytorycznego

Naszymi działaniami obejmujemy również osoby mające problem z przemocą domową w zakresie:

 • konsultacji
 • diagnostyki
 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
 • informacji o działaniach innych ośrodków

stopka_logo