Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia to zespół mieszkań dla osób starszych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Dom znajdują tu osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z wieku, niepełnosprawności, przewlekłej choroby, a w szczególności z zaburzeń psychicznych. Osoby potrzebujące wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagające usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest miejscem doświadczania samodzielności i wychodzenia z bezdomności.

Mieszkańcy Centrum Wsparcia mieszkają w pokojach jedno lub dwuosobowych (Centrum Wsparcia posiada pokoje dla 36 mieszkańców), mają do dyspozycji wyposażone aneksy kuchenne, łazienki i pralnie, dostęp do świetlicy z telewizorem, i dostęp do internetu. Mieszkańcy samodzielnie przygotowują sobie posiłki, gospodarują czasem wolnym, nawiązują kontakty społeczne. Wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów życiowych udziela mieszkańcom personel – opiekunki, pracownik socjalny, psycholog, prawnik. Mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w organizowanych na terenie Centrum Wsparcia zajęciach aktywizacyjnych – wieczorów spotkań ze sztuką, prelekcji, warsztatów, lektoratów języków obcych. Mieszkańcy są na bieżąco informowani i zachęcani do uczestnictwa w różnego rodzaju ofercie wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i innych organizowanych poza Centrum Wsparcia. Część mieszkańców aktywnie udziela się na zewnątrz – bierze udział w projektach innych organizacji pozarządowych, działa w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczy w imprezach organizowanych na terenie miasta.