O nas

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego we Wrocławiu, to organizacja z 10-letnim doświadczeniem. W latach 2001 – 2003 realizowała projekt w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „Od apatii do aktywności – przeciw bezrobociu młodzieży” na terenie Powiatu Trzebnickiego. W latach 2002 – 2003 SPW realizowało projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Nowe ścieżki kształcenia w zawodach socjalnych – opiekun osób starszych” – staże w niemieckich NGO. W latach 1998 – 2007 Organizacja nasza prowadziła na terenie Powiatu Trzebnickiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Centrum Aktywności Wiejskiej w Blizocinie. W latach 2005-2007 realizowano projekty finansowane z FIO także na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Statut w formacie PDF: Statut stowarzyszenia

Darowiznę na cele statutowe stowarzyszenie można przekazać na następujący rachunek:
Alior Bank Odział Wrocław: 39 2490 0005 0000 4530 2111 8414
Tytułem: darowizna na działalność statutową pożytku publicznego.