1% podatku

Wszelkie przekazywane nam środki z 1% zostaną przeznaczane na Chatę dla Małalota i nie tylko organizowaną przez nas jako Centrum Poszukiwań i Aktywności. Natomiast jeśli chcesz wesprzeć swoim 1% Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Elblągu, wypełnij rubrykę dot. celu szczegółowego, wpisując: Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Elblągu.

spw_ulotka_png