• Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży
    Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży
  • Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży
    Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży
  • Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży
    Zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży

W naszym ośrodku przez blisko trzy miesiące odbywały się zajęcia z języka polskiego zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Stała grupa dzieci oraz dorosłych pobierała nauki przygotowane według autorskiego projektu. Było to siedemnaścioro dzieci w różnym wieku, z czego najmłodsze miało 3 lata. Trzeba było dostosować poziom nauczania, ponieważ osoby uczęszczające na lekcje posiadały różny stopień znajomości języka, co wiązało się z różnymi okresami pobytu w Polsce. Został wprowadzony bogato ilustrowany materiał dydaktyczny, lekcje były podzielone na bloki tematyczne, podczas której uczniowie mogli ćwiczyć język zarówno w mowie jak i pisowni. Przez blisko trzy miesiące udało się wypracować 80 h zajęć z języka polskiego.

Wszystkie zajęcia odbywały się w ośrodku Wratislavia Tower na V p. Na sali zabaw stworzono małą klasę, gdzie średnio 2-3 razy w tygodniu odbywały się zajęcia. Dzieci otrzymały teczki podpisane ich imionami i nazwiskami, w których gromadziły przygotowane dla nich materiały edukacyjne. W każdej chwili mogły sobie powtórzyć to o czym się uczyły. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie brały w nich udział.

NT